A személyes adatok kezeléséről röviden

Mi sem szeretjük, ha rejtett számról kéretlen ajánlatokkal hívogatnak minket, ezért  biztos lehet benne, hogy az Ön személyes adatait a jogi előírásoknak megfelelően kezeljük és mindent megteszünk, hogy illetéktelen személyek ne juthassanak hozzá azokhoz.

A hosszú jogi szövegek minket is untatnak, de ahogy a játékot, a jogi kötelezettségeket is komolyan vesszük. 

Egyszóval: csak azokat az adatokat kezeljük, amelyeket Ön megad a részünkre; csak azért, hogy az Ön igényeit minél jobban teljesíteni tudjuk; vigyázunk azokra; és nem bocsátjuk más célra rendelkezésére senki másnak, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság kötelez minket erre. 

Ha a részletekre is kíváncsi, azokat az alábbiakban olvashatja:

Részletes adatkezelési tájékoztató

A Játékerdő és Ajándékbolt webáruház (a továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók általuk megadott személyes adatait, kizárólag a felhasználók kéréseinek, kérdéseinek kezelése és megrendeléseinek teljesítése céljából, valamint az ezzel kapcsolatos kötelezettségei (így különösen a számlázás) teljesítése érdekében. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben használjuk.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő neve: Játékerdő és Ajándékbolt webáruház

Az adatkezelő elérhetőségei: 9700 Szombathely Wesselényi M. u. 2.; Tel.:+36 94 399 796, +36 30 311 1317, honlap: http://jatekbolt-szombathely.hu/, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatkezelés jogalapja: 

a felhasználói regisztráció során megadott, illetve a honlap kapcsolattartásra szolgáló űrlapján keresztül küldött adatok tekintetében a felhasználónak a regisztrációval, illetve az űrlap használatával megadott hozzájárulása [az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], 

rendelés esetén a szerződés teljesítése és a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele [a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], 

a jogszabály által megkövetelt nyilvántartások vezetése körében az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]

A felhasználó tudomásul veszi, hogy regisztrációjával, illetve a kapcsolattartási űrlap használatával kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak a jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

A felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a rendelés során kötelező mezőként megjelölt adatok megadása a rendelés teljesítésének szükségszerű előfeltétele.

Az érintettek köre: a honlap felhasználói

A kezelt adatok köre: a felhasználók által a regisztráció vagy a rendelés, illetve az űrlap használata során megadott adatok: név, felhasználónév, jelszó, elérhetőségi adatok (szállítási és számlázási cím, telefon, e-mail, fax), valamint a rendelés tartalmára vonatkozó adatok, és a felhasználó által jelzett további igényekhez kapcsolódó adatok

A szállításhoz szükséges adatokat az Adatkezelő a szállítást végző szerződéses partnere, a Magyar Posta Zrt. MPL Futárszolgálat részére továbbítja. A honlapon keresztül megadott adatok kezelésére szolgáló tárhelyet az EZIT Kft. biztosítja (elérhetőségei megtalálhatók az általános szerződési feltételekben). Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat más személy vagy szervezet részére – így különösen harmadik országba – nem továbbítja.

Az Adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció fennállásáig kezeli. A rendelésekkel kapcsolatban megadott adatokat az Adatkezelő a számviteli előírások által előírt időtartamig őrzi meg.

A felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés körében a felhasználó jogosult a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A felhasználó jogosult az Adatkezelőtől kérni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, az alkalmazandó jogi előírásokban meghatározott esetekben és feltételekkel azok törlését vagy kezelésük korlátozását, valamint jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha a felhasználó megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A felhasználó a megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben is kezdeményezheti.

Az Adatkezelő az érintetti kérelmeket a GDPR-ban meghatározott módon és határidőben kezeli. Ha az érintetti kérelmet jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik annak teljesítése érdekében.

Ha a felhasználó nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármely, a GDPR szerinti adatvédelmi felügyelő hatósághoz, így különösen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (elérhetőségei és a panaszkezeléssel kapcsolatos információk megtalálhatók a www.naih.hu oldalon) fordulhat.

A GDPR szövege itt olvasható: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

 

 

9700 Szombathely Wesselényi M. u. 2. Telefon: +36 94 399-796 Mobiltelefon: +36 30 311 1317